Climex

Nieuwsoverzicht

Op deze pagina vind u een overzicht van al ons nieuws.

30-10-2014 - Ballast Nedam snijdt verder in energie-activiteiten en verkoopt offshore

Bouwbedrijf Ballast Nedam heeft zijn offshore activiteiten te koop gezet. Na het al afstoten van groengas-activiteiten verdwijnt daarmee weer een energiegerelateerde bezigheid uit de portfolio.

Lees verder
30-10-2014 - Kabinet vraagt Brussel: neem effectiviteit Ner 300 onder de loep

De Ner 300 regeling, waarbij de opbrengsten van geveilde CO2-emissierechten zijn toegekend aan Europese CO2-reducerende projecten, moet eerst goed onder de loep worden genomen voor dat de opvolger wordt opgetuigd. Dat stelt het Nederlandse kabinet in een reactie aan de Europese Commissie, die lidstaten vroeg naar hun mening over het Europese emissiehandelssysteem EU ETS.

Lees verder
29-10-2014 - Robin Energie legt zich niet neer bij verbod 'afknijpen' energieklant via slimme meter

De optie om via de slimme meter energietoevoer aan afnemers te beperken, bijvoorbeeld als ze hun rekening niet betaald hebben, is zoals gepland uit het Besluit op afstand uitleesbare meterinrichtingen van Economische Zaken (EZ) geschrapt. De publicatie hierover is verschenen in de Staatscourant. De energieleverancier Robin Energie, die huishoudens met betalingsproblemen als klantgroep heeft, legt zich er niet bij neer. "We zoeken naar mogelijkheden om dit toch te doen", zegt directeur Ronald Ruskauff in een reactie aan Energeia deze dinsdag. "Als het zover komt durf ik een rechtszaak wel aan."

Lees verder
29-10-2014 - Zuid-Holland aan de slag met plan voor warmterotonde nu Leiding over Noord er ligt

De Leiding over Noord is klaar en daarmee is het hele stadsverwarmingsnet van Rotterdam aangesloten op restwarmte uit de haven. Nu dit Eneco-project is afgerond, zijn de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Rotterdam gestart met de voorbereiding voor een westelijk deel van de zogenoemde 'warmterotonde'. Ze hebben dat vastgelegd in een bestuurlijke opdracht, maakten ze deze dinsdag bekend.

Lees verder
28-10-2014 - Na VVD kraakt ook PVDA bijtellingsplannen elektrische auto's
De PVDA is er niet van overtuigd dat het plan van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën voor de bijtelling van leaseauto's "het meest ideale is''. Eerder uitte de andere regeringspartij, de VVD, al harde kritiek op het voorstel van Wiebes.
Lees verder
28-10-2014 - Kabinet bekijkt belangen olie- en gaswinning naast offshore wind na belangrijk advies
Bij het toewijzen van kavels aan offshore windparkontwikkelaars gaat het kabinet rekening houden met "belangen van derden". Specifiek wordt gedoeld op mijnbouwondernemingen die in hetzelfde gebied naar olie en gas willen boren. De relatief kleine wijziging volgt op het advies van de Raad van State over de regels omtrent windenergie op zee.
Lees verder
27-10-2014 - Einde van mothballing nog niet in zicht, maar capaciteitsoverschot blijft
In de periode 2012-2014 is in Nederland bijna 2,7 GW aan stroomproductievermogen 'geconserveerd', oftewel in de mottenballen gezet. Ook is sinds 2013 in totaal 2,9 GW definitief uit bedrijf genomen in de vorm van sloop of decommissioning. En voorlopig zet deze trend nog door voor conventionele centrales. Dat blijkt uit een rapport van hoogspanningsnetbeheerder Tennet over de leveringszekerheid in Nederland. 
Lees verder
27-10-2014 -  Totale Nederlandse gasvraag is afgedekt tot en met 2019, constateert GTS
Tot en met 2019 is genoeg gas gecontracteerd om aan de totale Nederlandse gasvraag te voldoen. Worden ook volumes meegerekend die nog niet vastgelegd zijn, maar waarvan shippers wel verwáchten dat ze gecontracteerd worden, dan is de gasvraag helemaal afgedekt tot en met 2022. Dat blijkt uit een rapport van gasnetbeheerder GTS naar de leverings- en voorzieningszekerheid van gas in de toekomst. 
Lees verder
24-10-2014 - Ziekenhuis schakelt TNO in bij achterhalen oorzaak aggregaatstoring
Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond laat TNO onderzoeken waarom de noodstroomvoorziening van het ziekenhuis deze week niet werkte toen het Laurentius kreeg te maken met een stroomonderbreking in het Enexis-net. Ook wil het ziekenhuis van netbeheerder Enexis en de gemeente Roermond weten wat zij doen aan het voorkomen van storingen door graafschades, na een reeks stroomonderbrekingen waar het hospitaal door werd getroffen.
Lees verder
24-10-2014 - Lichten op groen voor geothermie, maar projecten gaan nog altijd niet van start
De randvoorwaarden voor geothermieprojecten in Nederland gaan er steeds beter uitzien. En er zijn in Nederland heel wat partijen die staan te trappelen om ermee aan de slag te willen. Toch zien maar heel weinig projecten ook daadwerkelijk het daglicht. Waarom is geothermie zo´n moeizaam traject?
Lees verder
23-10-2014 - 'Fusie Duitse gasnetten droeg bij aan kleiner prijsverschil met Nederlandse markt'

De Nederlandse en Duitse gasmarkten zijn de afgelopen jaren beter met elkaar verbonden, dankzij veranderingen in de organisatie van beide markten. Dat blijkt uit onderzoek van Gerard Kuper en Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. Het feit dat de prijsverschillen tussen beide markten veel kleiner zijn geworden toont dat aan, aldus de onderzoekers.

Lees verder
23-10-2014 - Polen dreigt met boycot van stability reserve voor CO2-markt

Polen is van plan om een stokje te steken voor de uitvoering het plan van de Europese Commissie voor de introductie van een zogenoemde stability reserve in de Europese emissiehandelsmarkt, EU ETS (Emission Trading Scheme). Het land lijkt daarmee een spelbreker, want onder Centraal- en West-Europese landen bestaat in meer of mindere mate draagvlak voor een buffer in het ETS die het handelssysteem minder gevoelig moet maken voor economische tegenwind, die de CO2-prijs omlaag stuurt.

Lees verder
23-10-2014 - Timmermans krijgt officieel duurzaamheid onder zijn hoede

Frans Timmermans krijgt definitief Duurzame Ontwikkeling als extra aandachtsgebied in zijn Brusselse takenpakket. Dat maakte de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, de Luxemburger Jean-Claude Juncker, deze woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg bekend. Op 1 november zal de nieuwe Europese Commissie aantreden. Woensdag gaf het Europees Parlement zijn definitieve zegen aan het nieuwe team, nadat dinsdag al de fractievoorzitters hadden ingestemd met de 27 kandidaten: zeven vice-voorzitters en twintig eurocommissarissen.

Lees verder
23-10-2014 - Nucleaire waakhond in 2015 nog dienst bij I&M, zelfstandigheid volgt in 2016

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), een nieuwe toezichthouder die alle taken op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming gaat bundelen, zal volgend jaar van start gaan. Deze taken zijn nu nog versnipperd over de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. Uiteindelijk moet de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden.

Lees verder
21-10-2014 - Tennet krijgt aanvullende financiering voor Randstad 380-verbinding
Tennet heeft een lening van EUR 150 mln gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de bouw en exploitatie van de Randstad 380 kV-verbinding. De overeenkomst maakt deel uit van een financieringspakket met een totale waarde van EUR 450 mln dat in 2011 tussen beide partijen werd afgesproken.
Lees verder
21-10-2014 - Nam is klaar voor een koude winter nu Norg+-project voltooiing nadert
Het Drentse dorpje Langelo telt zo'n 250 inwoners. En als je er doorheen rijdt, kun je je niet voorstellen dat er zich op steenworp afstand een grote gasopslag van de Nam bevindt. Het is ook even zoeken, maar er is er wel degelijk een: de ondergrondse opslag Norg is er gevestigd. Die opslag vormt een backup voor de nationale gasvoorziening, en wordt volgens de Nam steeds belangrijker nu er minder gas uit het Groningenveld naar boven wordt gehaald.
Lees verder
20-10-2014 - Ecofys geeft voorzetje voor monitoring van economische impact wind op zee
De wind-op-zeesector was de afgelopen jaren bij Nederlandse bedrijven goed voor ruim 2.000 banen op het gebied van productie, installatie, bouw, beleid en onderzoek. Dat blijkt uit een rapport van Ecofys, waarin een voorzet wordt gegeven voor een structurele monitoring van de economische impact van wind op zee. Belangrijker dan de precieze cijfers op dit moment vindt het TKI Wind op Zee, de opdrachtgever voor het onderzoek, dat de sector een duidelijke groeimarkt is. Het TKI verwacht dat de werkgelegenheid nu exponentieel zal gaan groeien naar 10.000 banen in 2020.
Lees verder
20-10-2014 - Groeiende TTF-gashandel volgt Britse switch van OTC naar beurs niet
De switch die zich in de gashandel op de Britse handelsplaats NBP voltrekt van OTC-handel naar beurshandel (OTC staat voor over the counter, handel tussen partijen) doet zich vooralsnog niet voor op de Nederlandse tegenhanger TTF (Title Transfer Facility). Dit meldt Gasunie deze vrijdag. "Tot in het voorjaar van 2014 was NBP iedere maand de nummer één in OTC-handel, maar TTF heeft deze koppositie overgenomen."
Lees verder
17-10-2014 - Nuon verkoopt warmtecentrales Utrecht aan Eneco, plan biomassacentrale onzeker
Nuon verkoopt zijn warmte- en elektriciteitsproductie in Utrecht aan Eneco. Met de overname van enkele centrales en het warmtetransportnetwerk krijgt Eneco de hele warmteketen -van opwek tot levering- in de regio in handen. De plannen voor een biomassacentrale zijn ook onderdeel van de overname, maar zullen door Eneco nog eens tegen het licht worden gehouden. 
Lees verder
17-10-2014 - GTS wil transporttarieven gas volgend jaar licht verhogen om investeringen af te dekken
GTS gaat de tarieven voor gastransport door het landelijk hoge druknet in 2015 "licht verhogen". Onder meer een grote investering in de capaciteitsvergroting Oost-West zorgt ervoor dat er wat meer moet worden betaald voor de diensten van GTS. Ook het feit dat de vraag naar gas terugloopt zet de tarieven wat hoger, blijkt uit het tarievenvoorstel dat GTS heeft ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Lees verder
16-10-2014 - Rutte: tegen beter weten in pleiten voor bindend nationaal duurzame-energiedoel

Waar minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag nog onduidelijkheid liet bestaan over wat de Nederlandse inzet in Europa zou worden met betrekking tot de doelstelling voor duurzame energie, was minister-president Mark Rutte deze woensdag glashelder. Nederland zal een pleidooi houden voor een bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat. Maar, zei Rutte er direct achterna, "de kans van slagen voor dat pleidooi is nul".

Lees verder
16-10-2014 - Verlopen windmolenverzekeringen VS lokken Nederlandse marktplaats

Het Nederlandse bedrijf Spares in Motion wordt actief in Noord-Amerika. Dit handelsplatform voor aanbieders en kopers van tweedehands onderdelen van windmolens, of zelfs gehele turbines, zien een markt ontstaan. De markt wordt volwassen en zeker omdat steeds meer turbines er zo lang staan dat de verzekering verlopen is, ziet Spares in Motion een gat in de markt.

Lees verder
15-10-2014 - Kabelleggers van Eneco zitten met blik op weerkaart gedwongen op hun handen
Eneco is in afwachting van een stabiele periode van rustig weer, om de zeekabel voor windpark Luchterduinen aan te kunnen leggen. Het energiebedrijf hoopte die klus dit weekeinde te kunnen beginnen, maar het werk moest worden uitgesteld vanwege ongunstige weersvoorspellingen.
Lees verder
15-10-2014 - Accountants tijdelijk geschrapt na onvoldoende controle Econcern-jaarrekening
Twee accountants van PWC zijn beiden gedurende een maand geschorst. Dat is de sanctie die de tuchtrechter van de Accountantskamer hen oplegt omdat zij een Econcern-jaarrekening niet zorgvuldig genoeg hebben gecontroleerd. PWC moet nog bepalen of het tegen deze uitspraak in beroep gaat.
Lees verder
14-10-2014 - Tennet sorteert voor op nieuwe netbeheer-op-zee-taak
Landelijk netbeheerder Tennet een aparte afdeling in het leven geroepen in verband met de nieuw te verwerven taak van netbeheer op zee. Marco Kuijpers is aangewezen als leidinggevende van deze afdeling Tennet Offshore Nederland.
Lees verder
14-10-2014 - Accountants tijdelijk geschrapt na onvoldoende controle Econcern-jaarrekening
Twee accountants van PWC zijn beiden gedurende een maand geschorst. Dat is de sanctie die de tuchtrechter van de Accountantskamer hen oplegt omdat zij een Econcern-jaarrekening niet zorgvuldig genoeg hebben gecontroleerd. PWC moet nog bepalen of het tegen deze uitspraak in beroep gaat.
Lees verder
13-10-2014 - Tennet wil investering EUR 104 mln voor Noordoostpolder volgend jaar cashen
Tennet wil de investering die het doet in Noordoostpolder van EUR 104 mln volgend jaar in de tarieven verwerkt zien. Dat blijkt uit het tarievenvoorstel dat Tennet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft doen toekomen.
Lees verder
13-10-2014 - Wijzigingen in SDE+ 2015 moeten windprojecten in alle regio's kansrijk maken
Windenergieprojecten kunnen vanaf 2015 rekenen op meer gesubsidieerde vollasturen en een nieuwe systematiek voor winddifferentiatie. Dat zei ECN-adviseur Christine van Zuijlen dinsdag tijdens het windcongres in Den Bosch, waar zij enkele veranderingen in de SDE+ voor 2015 toelichtte. De achterliggende gedachte is dat windprojecten in heel Nederland een goede kans moeten maken, en niet alleen in de windrijke gebieden.
Lees verder
10-10-2014 - Schets Duits capaciteitsmechanisme niet best voor RWE: bruinkool buitengesloten

In Duitsland worden de eerste kaders geschetst voor een op te tuigen capaciteitsmechanisme, waarmee opgestelde capaciteit een vergoeding krijgt ongeacht draaiuren. Berlijn is van plan om bruinkoolcentrales uit te sluiten van het mechanisme via een emissiegrens. Dat zou slecht nieuws zijn voor Essent-moeder RWE, aldus de Britse zakenbank JP Morgan Cazenove.

Lees verder
10-10-2014 - Stedin en Liander laten samen eigen datanet bouwen

Liander en Stedin gaan samenwerken op het gebied van dataverkeer in slimme netten. De regionale netbeheerders laten gezamenlijk een mobiel communicatienetwerk bouwen en beheren waarover al het dataverkeer uit hun netten verloopt.

Lees verder
09-10-2014 - Kamer vraagt Mansveld in te zetten op nationaal 2030-doel duurzame energie

Een aangehouden motie van Liesbeth van Tongeren (Groenlinks) en Carla Dik-Faber (Christenunie), ingediend tijdens het verzameloverleg over klimaat en energie dat vorige week is gehouden, is deze dinsdag alsnog aangenomen. In de motie verzoeken de Tweede Kamerleden het kabinet om binnen Europa te pleiten voor een bindende doelstelling per lidstaat voor duurzame energie.

Lees verder
09-10-2014 - Werkgelegenheid duurzame energie maakt flinke spurt

Het aantal banen in de duurzame-energiesector is de afgelopen vijf jaar met 24% toegenomen naar ruim 45.000 FTE. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het arbeidsintensieve werk van isoleren zorgt voor de meeste banen.

Lees verder
08-10-2014 - Kamp drukt discussie over extra maatregelen energieakkoord de kop in
De doelen zoals die zijn afgesproken in het energieakkoord worden wel gehaald en het is dus niet nodig extra maatregelen te nemen. Met die boodschap drukte minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) dinsdag de roep om extra maatregelen bovenop het energieakkoord, onder andere van de kant van coalitiepartner PVDA, de kop in.
Lees verder
08-10-2014 - Kamp wil niet alleen naar schaliegas kijken, maar ook naar schalie-olie
Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) breidt de structuurvisie schaliegas uit, en gaat ook onderzoek doen naar de winning van schalie-olie. Experts sluiten niet uit dat er economische winbare hoeveelheden schalie-olie in de Nederlandse ondergrond zitten. Extra onderzoek is nodig, dat opnieuw verlenging van het moratorium op boringen betekent. Kamp verwacht pas eind 2015 de Structuurvisie schaliegas te kunnen presenteren.
Lees verder
07-10-2014 - Onderzoekers met elkaar in de clinch over maatschappelijke baten wind op zee
Het CPB gooide afgelopen weekend de knuppel in het hoenderhok: wind op zee kost de Nederlandse maatschappij de komende tientallen jaren EUR 5 mrd, terwijl het niks oplevert. Het belangrijkste argument van het CPB daarbij is dat windenergie op zee geen CO2-emissies vermijdt, waardoor de baten daarvan nul zijn. De uitspraken van het planbureau leidden tot een storm van kritiek.
Lees verder
07-10-2014 - Frans netbeheer wil noodlijdend België helpen, Tennet idem dito
Het Franse RTE is bereid bij te springen wanneer België de komende winterperiode met een stroomtekort zou kampen. Dat heeft de Franse transportnetbeheerder via persagentschap AFP gemeld. Met een technische ingreep zou de grensoverschrijdende capaciteit tijdelijk flink verhoogd kunnen worden.
Lees verder
06-10-2014 - Uitsluitsel over splitsing kan nog jaren duren na advies Advocaat-Generaal
Advocaat-Generaal Leen Keus heeft deze vrijdag de Hoge Raad geadviseerd om de uitspraken van het gerechtshof Den Haag inzake de splitsingswet te vernietigen. Maar Eneco en Delta mogen nog altijd hopen op een uitkomst waarbij zij niet hoeven op te splitsen in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Inhoudelijk moet de zaak volgens de Advocaat-Generaal namelijk deels worden overgedaan. Dat kan zomaar twee jaar extra uitstel betekenen voor een definitieve beslissing in het dossier.
Lees verder
06-10-2014 - 'Kabinet draait kleinschalige biomassa-installaties de nek om'
De Nederlandse regering dreigt met een wetswijziging kleinschalige biomassa-installaties in Nederland onmogelijk te maken. Dat zegt de Nederlandse vereniging van biomassaketel-leveranciers (NBKL) in reactie op een voorgestelde wijziging van het zogenoemde Activiteitenbesluit.
Lees verder
03-10-2014 - Deel netbeheerders stelt grootschalige uitrol slimme meters uit
Regionaal netbeheerders Cogas, Rendo, DNWB en Endinet stellen de grootschalige uitrol van slimme meters uit. Zij zullen om verschillende redenen pas vanaf 2016 of zelfs 2017 de digitale meters huis voor huis en straat voor straat gaan aanbieden.
Lees verder
03-10-2014 - Strijdbare taal CNV over afgeschoten sociaal plan bij Delta
Een grote meerderheid van de achterban van vakbond CNV (86%) heeft nee gezegd tegen het concept voor een sociaal plan bij energiebedrijf Delta. Het afgeschoten sociaal plan, dat regelingen bevat voor werknemers in het geval van reorganisaties, zou "te mager zijn". CNV neemt strijdbare taal in de mond nu een patstelling is ontstaan.
Lees verder
02-10-2014 - Eon Benelux verliest CEO en CFO door vertrek Bokelmann naar Zweden

Markus Bokelmann, CEO van Eon Benelux, verhuist binnenkort voor Eon naar Zweden. Hij wordt daar chief financial officer (CFO) voor Eon Zweden, een functie die hij ook voor Eon Benelux vervulde naast zijn functie als bestuursvoorzitter. De opvolger voor Bokelmann in Nederland is nog niet bekend.

Lees verder
02-10-2014 - Kamer steggelt over vraag hoe 'ambitieus' het 2030 CO2-reductiedoel eigenlijk is

De woordencombinatie "ambitieus" en "CO2-reductiedoel" vlogen dinsdagavond veelvoudig over tafel tijdens het algemeen overleg over het Europese Klimaat- en Energiepakket, waarin de Nederlandse inzet bij de Europese onderhandelingen over de 2030-doelen, die volgende week van start gaan, werd besproken.

Lees verder
01-10-2014 - 'Doetinchem-Wesel' vergroot beschikbare marktcapaciteit met 60 procent'
De nieuwe Nederlandse-Duitse connector die Tennet vanaf Doetinchem gaat aanleggen, levert de markt zo'n 1.500 MW aan extra beschikbare capaciteit op. Tennet hoopt dat de interconnector, een gezamenlijk project met de Duitse collega Amprion, eind 2016 in gebruik kan worden genomen.
Lees verder
01-10-2014 - Netbeheerders: fouten zijn inderdaad gemaakt, rechtgezet en strekken tot lering
De grootste administratieve fouten waar toezichthouder ACM maandag mee naar buiten trad, komen -gemeten naar het bedrag- op het conto van Enexis en Liander. Beide bedrijven geven de gemaakte fouten onomwonden toe, en zeggen ervan geleerd te hebben.
Lees verder