Climex

Tennet opnieuw in beroep tegen methodebesluit NMA

01-11-2010

Tennet gaat in beroep tegen het methodebesluit dat half september is opgelegd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). De toezichthouder stelde destijds dat de tarieven van Tennet van 2011 tot 2013 met 5 à 6% mogen stijgen. Volgens de landelijke netbeheerder is de negatieve x-factor van 5,6% desondanks niet genoeg om de kosten van investeringen van afgelopen jaren te dekken. Op basis van het bestreden methodebesluit diende de transportnetbeheerder donderdag een tarievenvoorstel voor 2011 in.

Tennet zal binnenkort een bezwaar indienen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB), zo meldt Tennet-woordvoerder Stefan Wesselink tegenover Energeia. Wat precies de bezwaren zijn kan Wesselink nu nog niet zeggen. Dit is de tweede achtereenvolgende keer dat Tennet het methodebesluit aanvecht bij het CBB. Eerder werd het vorige (vierde) door de NMA vastgestelde methodebesluit bij het CBB aangevochten, met succes overigens. Het college verklaarde begin juli Tennets bezwaren als gegrond.

De door Tennet voorgestelde transporttarieven voor extra-hoogspanningsnetten (EHS-netten) en hoogspanningsnetten (HS-netten) die conform het huidige methodebesluit zijn berekend stijgen met respectievelijk 14% en 12%. Dat is inclusief nacalculaties die in de tarieven zijn verwerkt. Wesselink: "Zo was het getransporteerde volume afgelopen jaar een stuk lager dan vooraf berekend. Daardoor daalden dus ook de inkomsten. Die mogen we voor een deel compenseren. Daarnaast mogen ook investeringen die na het methodebesluit zijn afgerond nog worden meegenomen."

Dit jaar maakt ook het systeemdienstentarief voor het eerst deel uit van het methode besluit. Een systeemtaak is bijvoorbeeld het aanhouden van regel- en reservevermogen om de elektriciteitsvoorziening te waarborgen bij uitval van een installatie. Dit tarief daalt volgens het methodebesluit 21%. Die aanzienlijke daling zorgt ervoor dat volgens de berekeningen van Tennet de netto-transportkosten voor de eindgebruiker 4% hoger uitkomen.

©, Energeia, 2010